Menu

Prawo gospodarcze

Świadczymy usługi:

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu Prawa gospodarczego. W postępowaniach nakazowych oraz we
wszelkich sprawach o zapłatę, o odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy oraz spraw o nieuczciwą konkurencję.

Powrót do kategorii Oferta

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Bruzdewicz-Kruber

ul. Jagiellońska 17/4
SZCZECIN
e-mail: bkat@wp.pl