Menu

Prawnik prawo karne Szczecin

PRAWO KARNE

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie karnym. Posiadamy szeroki zakres kompetencji,

a także bogate doświadczenie. Przez wiele lat wykonywania zawodu spotkaliśmy się z rozmaitymi

sprawami. To właśnie dzięki temu poradzimy sobie nawet z najbardziej złożonymi przypadkami.

Podejmujemy się nawet najtrudniejszych współpracy. Gwarantujemy pełną dyskrecję - powierzone nam

informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do obrony interesów klientów. Obowiązuje nas etyka

zawodowa, tak więc można obdarzyć nas pełnym zaufaniem.

Wsparcie podczas postępowania przygotowawczego i wykonawczego

Prawnik prawo karne Szczecin dba o dobro swojego klienta na każdym etapie współpracy.

Reprezentuje on podejrzanego lub oskarżonego przed Prokuraturą, Policją, Sądem i innymi organami.

To właśnie dzięki temu klient może poczuć się bezpiecznie i pewnie.

Priorytetem jest dla nas to, aby osiągnąć możliwie najkorzystniejszy wyrok. W przypadku

niesatysfakcjonującego rozwiązania składamy zażalenie lub apelację.

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
  • obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach 
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją 
  • reprezentowanie pokrzywdzonego przed Sądem we wszystkich instancjach 
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia 
  • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego 
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym

W zakresie prowadzonych spraw karnych sporządzane są  zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia oraz wnioski w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego.

Powrót do kategorii Oferta

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Bruzdewicz-Kruber

ul. Jagiellońska 17/4
SZCZECIN
e-mail: bkat@wp.pl